a) Consultanta

 
Beneficiind de experienta unei echipe de profesionisti, consortiul format din companiile S.C. Acces Finance – S.R.L. si S.C. Ruxal Innovation – S.R.L.ofera clientilor sai solutii viabile si accesibile pentru finantarea investitiilor orientate spre satisfacerea nevoilor curente de business ale companiilor.

Cele doua societati combina avantajele concurentiale detinute pe piata de profil în cadrul unui consortiu care garantează abordarea celor mai adecvate modalitati de finantare a afacerii Dumneavoastra.

Serviciile pe care vi le propunem în această directie sunt alcatuite din două categorii principale:

1. Servicii privind accesarea finantarii din fonduri europene

 • identificarea necesitatilor investitionale ale companiei si verificarea eligibilitătii acestora;
 • asistentă în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate si conformitate a societatii cu cerintele mentionate în Ghidul Solicitantului;
 • elaborarea cererii de finantare si a documentelor justificative anexate acesteia, în vederea accesarii finantarii;
 • asistenta în vederea obtinerii documentelor (avize, autorizatii, certificate, etc.) necesare pentru depunerea aplicatiei în vederea obtinerii finantarii;
 • asistenta în elaborarea Planului de Afaceri necesar pentru accesarea finantarii;
 • întocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, efectuarea proiectiilor de bilant si cont de profit si pierdere, precum si întocmirea si previzionarea fluxurilor de numerar pe parcursul implementarii proiectului si dupa încetarea finantarii nerambursabile;
 • analiza capacitătii financiare a companiei, precum si calcularea principalilor indicatori de eficienta economica a investitiei, în scopul determinării viabilitatii si profitabilitatii acesteia;
 • depunerea Dosarului Cererii de Finantare;
 • formularea de raspunsuri la solicitările de clarificari transmise de catre evaluatori, pe parcursul evaluarii aplicatiei.

2. Servicii privind implementarea proiectului, în conformitate cu normele, procedurile si reglementarile Uniunii Europene aplicabile la nivelul POS CCE

 • furnizarea de asistenta si de servicii de management financiar, în scopul identificării celor mai avantajoase metode de asigurare a co-finantarii de catre compania Dumneavoastra;
 • exercitarea managementului financiar al proiectului, în conformitate cu bugetul aprobat;
 • reprezentarea societatii în relatia cu Autoritatea de Management si Organismele Intermediare;
 • asistenta în procesul de desfăsurare a procedurilor de achizitie, în conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;
 • întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de plata si a cererilor de rambursare, conform obligatiilor asumate prin proiect;
 • furnizarea de servicii de consultanta si management de proiect pentru implementarea corecta, completa si documentata a activitătilor proiectului, mentionate în Cererea de Finantare;
 • participarea la vizitele în teren efectuate cu scopul monitorizarii proiectului sau verificarii documentelor financiar-contabile generate ca urmare a acestuia.

b) Acte necesare

 

Categoria A: Documente necesar a fi trimise pentru initierea activitatii de elaborare a proiectului

 1.  Oferte pentru utilajele si/sau echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate prin proiecte
 2.  Actul constitutiv al societatii (fie însotit de toate actele aditionale, fie în varianta consolidată)
 3.  Certificatele ce atesta implementarea standardului ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 4.  Bilantul contabil al societătii pentru ultimii 3 ani si anul in curs
 5.  Contul de Profit si Pierdere al societătii pentru ultimii 3 ani si anul in curs
 6.  Datele informative ale societătii pentru ultimii 3 ani
 7.  Notele contabile aferente finalului de exercitiu financiar ultimii 3 ani
 8.  Balantele de verificare pentru ultimii 3 ani si ultima balanta a anului in curs
 9.  Dovada detinerii proprietătii aferenta sediului/punctului de lucru ce va reprezenta locul de implementare al proiectului
 10.  Planul de afaceri

Categoria B: Documente necesar a fi transmise numai dupa lansarea ghidului solicitantului (în formă finală)

 1.  Certificat constator
 2.  CV-urile propuse pentru echipa de implementare a proiectului
 3.  Diplome de formare profesională continua pentru persoanele propuse în echipa de implementare a proiectului
 4.  Certificatul de atestare fiscala ce dovedeste plata datoriilor catre Bugetul Local
 5.  Certificatul de atestare fiscala ce dovedeste plata datoriilor catre Bugetul de Stat
 6.  Cazierul judiciar al reprezentantului legal
 7.  Cazierul fiscal al societătii
 8.  Scrisori de interes din partea potentialilor clienti
 9. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu si/sau alte avize necesare realizarii investitiei propuse prin proiect

c)Tipuri de clienti

 

 • Autoritate locala
 • ONG
 • IMM
 • Intreprindere mare
 • Microintreprindere

Comments are closed.